Home

Wie zijn wij

De Katrol wil samen met de ouders werken aan een kansrijke toekomst met hun kinderen. We willen verschillende werelden met elkaar in verbinding brengen. Ervoor zorgen dat mensen elkaar leren kennen zodat er wederzijds meer begrip kan zijn. We werken samen met studenten uit sociaal/pedagogische opleidingen. De studenten worden hierbij nauw opgevolgd door een professioneel team van ankerfiguren.

Samen proberen we op deze manier uitsluiting en uitval te voorkomen.

Voor wie is de Katrol

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning voor kinderen vanaf het 3e kleuterjaar tot in het lager onderwijs. Je kan ons inschakelen wanneer je kind het soms lastig heeft op school, of als je als ouder/opvoeder zélf onzeker bent bij het maken van keuzes rond de school of opvoeding van jouw kind. Wij kijken hoe we je verder kunnen helpen en zoeken samen naar antwoord op je vragen.

De Katrol: Preventief, eclectisch en integratief

Hoe werkt de Katrol

  • De ondersteuning die Katrol biedt is gratis
  • De Katrolwerking is vrijwillig: we gaan pas van start als de ouders/opvoeders akkoord zijn.
  • De studie- en opvoedingsondersteuning wordt geboden door een student(e) uit een sociaal pedagogische studierichting.
  • De ondersteuningssessies vinden thuis plaats.
  • Ondersteuning aan huis duurt één uur.
  • De student komt twee keer per week langs.
  • De Katrol vertrekt vanuit de vragen van de ouders.
  • Thema's die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: school, opvoeding, huiswerk, vrijetijdsbesteding, huisvesting, tewerkstelling, gezondheid, relaties, financiëen etcetera.
  • De student wordt gecoacht door de ankerfiguur. De ankerfiguur blijft de constante in het gezin en begeleidt de student of vrijwilliger.

Quotes

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.

Pippi Langkous

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Als we nu alle kinderen in een hart plaatsen in plaats van in een hokje.

EXPERTISECENTRUM
DE KATROL OOSTENDE

Katrien Sabbe
ankerfiguur2@dekatrol.org
0472 70 52 21